/
  • Op 12 en 19 juni j.l. is een aantal willekeurig geselecteerde leden twee avonden enthousiast aan de slag geweest met de toekomst van AV Spirit. Zoals gemeld op deze site en tijdens de ledenvergadering, is het doel een toekomstvisie voor onze vereniging te formuleren en daaraan gekoppeld een (beleids)plan inclusief het financiële plaatje voor de komende jaren.

   De avonden zijn uitstekend verlopen en de opkomst was bevredigend. Er is veel input geleverd en er zijn veel ideeën naar voren gekomen waar we op korte termijn wat mee kunnen. De uitkomsten van de avonden worden nu verwerkt in een ruwe schets waar we de richting die we opgaan opgetekend hebben. Deze eerste ruwe schets zal in september worden aangeboden aan het bestuur. Indien het bestuur akkoord is, dan zullen diverse werkgroepjes gevormd gaan worden om de ideeën verder uit te werken. De planning is om dit in 2012 af te ronden. Daarna volgt de financiële doorrekening en hopen wij voorjaar 2013 het beleidsplan inclusief doorrekening aan te bieden aan bestuur en leden. Let wel, deze planning is even uit de losse pols, wellicht kunnen we sneller handelen.

   Ik wil iedereen die tot nu toe zijn/haar medewerking heeft verleend alvast hartelijk bedanken voor de inzet ! We hebben veel ruw materiaal, het werk kan beginnen!

   Ik houd u allen de komende tijd op de hoogte, indien er nog vragen zijn stel ze gerust!

   Victor Hebels