/
  • In memoriam - oud voorzitter - Berend Doorten

  • Ons bereikte het trieste nieuws dat oud voorzitter en ere-lid Berend Doorten op 85 jarige leeftijd is overleden. De uitvaart wordt donderdag 29 december in besloten kring gehouden.

   Berend Doorten raakte betrokken als vrijwilliger van AV Spirit doordat zijn kinderen lid waren van Spirit. (Zijn zoon Henk heeft nog een clubrecord hinkstapspringen uit 1987). Na een bestuurslidmaatschap in de jaren 80 begon Berend in 1998, na zijn pensionering, als voorzitter van de vereniging. 
    
   Gedurende het voorzitterschap van Berend werden een aantal belangrijke projecten uitgevoerd. 
    
   In 2002 startte Spirit met de G-atletiek. In samenwerking met Sportservice Flevoland werd een trainingsgroep opgestart die atletiek in een aangepaste vorm aanbood. De groep bestaat nog steeds. In 2003 organiseerde Spirit samen met een handbalvereniging uit Almere de Special Olympics, een initiatief dat het aangepast sporten binnen Lelystad breed op de kaart zette. 
  • Tevens werd eind 2003 gestart met de uitbreiding van het clubgebouw. Een unieke prestatie voor een vereniging! De uitbreiding van het clubgebouw, een lang gekoesterde wens, betekende een nieuwe krachtruimte, een vergaderruimte, een wedstrijdsecretariaat en de uitbreiding van de kantine. Uniek was het feit dat het gehele ontwerp, de aanvraag van subsidies, de afstemming met instanties, de vergunningen, contractering en aansturing van de aannemer en de volledige afbouw/verbouw allemaal door vrijwilligers is uitgevoerd. Hierdoor bleven de bouwkosten beperkt en was AV Spirit in staat om het gebouw in eigendom te behouden. 
   Berend speelde als voorzitter van de bouwcommissie een zeer belangrijke rol in de totstandkoming van de uitbreiding die in september 2004 geopend werd. 
    
   Als voorzitter kenmerkte Berend zich als een betrokken bestuurder die de hoofdlijn in de gaten hield in eventuele conflicten in de kiem wist de smoren. Als voorzitter stond hij boven de materie en door zijn uitgebreide netwerk binnen de gemeente en de provincie zette hij Spirit als vereniging goed op de kaart als degelijk geleidde vereniging die binnen de gemeente als voorbeeld gold. Tot op de dag van vandaag plukt Spirit hier de vruchten van. 
    
   In de ledenvergadering van 24 mei 2004 trad Berend af. In deze vergadering werd Berend door de ledenvergadering als erelid benoemd. Als erelid was Berend gedurende eerste jaren nog vaak aanwezig op ledenvergaderingen. Velen zullen hem dan ook nog kennen.  
    
   Persoonlijk bewaar ik warme herinneringen aan de samenwerking met Berend. Als 20 jarige trad ik toe tot het bestuur en Berend remde mij in mijn jeugdige onbezonnenheid, maar liet me daarbij wel in mijn waarde. Tijdens de voorbereiding van het bouwproces zaten we vaak op zijn studeerkamer om de ontwerpen te maken. Tijdens deze avonden vertelde Berend veel (soms heel veel) over zijn eerste jaren bij de Rijksdienst en puzzelden we samen met Piet de Lange en Ruud Romeijn aan de juiste strategie om het bouwproject te organiseren en door de ledenvergadering te loodsen. Ik heb in deze tijd veel geleerd, dingen waar ik in mijn huidige werk nog zeker profijt van heb. 
    
   Wij wensen zijn vrouw en naasten veel sterkte toe en zijn Berend dankbaar voor hetgeen hij voor AV Spirit heeft betekend.
    
   Namens het bestuur,
    
   Opgesteld:
   Koen van Gelder, bestuurslid tussen 2000-2009