/
  • Met trots kondigen wij een bijzondere samenwerking aan tussen onze vereniging en De Wissel, een nieuwe onderwijsvoorziening in Lelystad. De Wissel, als onderdeel van het Porteum, biedt een veilige en kleinschalige leeromgeving voor kwetsbare jongeren die vaardigheden leren en zich hiermee voorbereiden op terugkeer naar het reguliere voortgezet onderwijs.

   AV Spirit heeft als vereniging altijd een plek willen creëren waar iedereen zich welkom voelt. Een plek waar mensen kunnen sporten, recreëren, en elkaar ook sociaal kunnen ontmoeten en ondersteunen. AV Spirit is de afgelopen tijd op zoek naar samenwerkingen waarmee we onze voorzieningen overdag en in de weekenden beter kunnen gebruiken. In de corona periode hebben wij al vele verenigingen de ruimte geboden om bij ons te kunnen sporten. Eind September kwam AV Spirit in gesprek met het De Wissel. De Wissel gaf aan op zoek te zijn naar een locatie waarin de leerlingen van dit fantastische project gedurende een jaar les kunnen krijgen. AV Spirit ziet dit als een mooie kans om het clubgebouw naast sportkantine ook in te zetten voor een mooi, maatschappelijk doel.

   Ons clubgebouw zal het hele schooljaar 23/24, van maandag tot vrijdag ca 08:00 tot ca 15:00, dienst gaan doen als locatie voor De Wissel. Dit zal, nadat ons clubgebouw in gereedheid is gebracht, starten vanaf 30 oktober 2023. Na dit jaar zal gekeken worden hoe de samenwerking tussen De Wissel en AV Spirit voortgezet wordt. We realiseren ons dat dit enige aanpassing vergt van onze leden. We vragen om jullie begrip, flexibiliteit en medewerking, omdat we geloven dat dit project een prachtige kans is om onze mooie sportvereniging te verbinden aan een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast zal onze kantine een paar aanpassingen krijgen waar we als vereniging voordeel van hebben.

   De Wissel zal gebruik maken van de kantine, de bestuurskamer, het wedstrijdsecretariaat, de hal en toiletten en de EHBO-ruimte. Het primaire doel van onze vereniging blijft natuurlijk het beoefenen van de atletieksport in brede zin. De kleedruimtes, het krachthonk en vanzelfsprekend de atletiekbaan blijven overdag daarom gewoon voor de leden beschikbaar en maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van de samenwerking. 's Avonds, en in het weekend, zal de kantine voor de leden gewoon beschikbaar zijn. Probeer met zijn allen de kantine alleen een beetje netjes achter te laten als jullie de kantine weer verlaten. Natuurlijk zullen we waar nodig (en mogelijk) in overleg zorgen voor alternatieve voorzieningen voor onze leden.

   Wij zijn trots op deze mooie samenwerking.

   Het bestuur van AV Spirit

   Ed Rentenaar (duo-voorzitter)
   Jeffrey Fernhout (duo-voorzitter)
   Arjen Lemstra (Penningmeester)
   Jan Boogaard (Secretaris)
   Rutger Brouwer