/
  • Algemene ledenvergadering AV Spirit

   Alle AV Spirit leden zijn uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 24 november 2023 om 20:00 uur. Op de ALV kijken we terug naar afgelopen periode en wordt het te voeren beleid voor komende periode besproken. Dit is het ideale moment om te leren wat er allemaal speelt binnen onze vereniging en om feedback te geven en inspraak te hebben! Alle leden van AV Spirit zijn welkom en hebben nl. ook stemrecht op de ALV.

  • Vrijdag 24 november 2023 om 20:00 uur

   Wij willen u vragen om dit tijdstip vast in uw agenda te zetten. Alle clubleden krijgen e-mail inzage in de financiele stukken zoals ze tijdens de ALV behandeld zullen worden en de notulen van de vorige ALV. Indien u lid bent maar deze mail niet heeft ontvangen, neem even contact met ons op via onderstaand adres.

   Het overleg zal plaatsvinden in het clubgebouw van AV Spirit aan de Sportparkweg 2, 8223 PB Lelystad.

   Mocht u nog vragen hebben kunt u ons een mail sturen via: ALV (at) AVSpiritLelystad.nl (zie ook de contact-pagina).

   Met sportieve groet,
   Namens het bestuur van AV Spirit.

  • ALV Agenda

   1. Opening en vaststelling agenda
   2. Notulen algemene ledenvergadering op 14 jun 2023
   3. Terug- en vooruitblik vanaf 14-06-2023
   O.a. toelichting overeenkomst met de Wissel.
   toelichting voorzitter.
   4.

   Begroting en contributie 2024;
    a. Voorstel begroting en balans 2024.
    b. Voorstel contributieverhoging met 6%.
   Toelichting door penningmeester.

   5. Voordracht en benoeming bestuurslid.
   De ALV wordt verzocht in te stemmen met de benoeming van Rutger Brouwer tot bestuurslid van AV Spirit.
   6. Benoemen kascommisielid.
   Wie wil deze taak op zich nemen?
   7. Erelidmaatschap.
   a. Voorstel criteria voordracht en benoeming tot erelid.
   b. Voordracht (met in achtneming van de criteria) tot erelid: ....
   Toelichting voorzitter.
   8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
   PAUZE(21:00 uur)
   Gastspreker (21:10 uur) Gastspreker Karin Bijleveld (Run2Day, run2day.nl met deskundig advies over te gebruiken schoeisel en kleding tijdens atletiek, duurloop en wandelen.
   Informele ontmoeting (22.00uur) Het bijpraten onder het genot van een hapje en drankje.
   Sluiting Omstreeks 23.00 uur.
  • Toevoegen aan uw agenda:


   Klik op onderstaande icoon om een ics-bestand te downloaden om de afspraak te importeren in Outlook of andere agenda app of klik op de button om het aan uw Google Agenda toe te voegen.