/
  • Naam Functie Telefoon E-mail
   Ed Rentenaar voorzitter   voorzitter@avspiritlelystad.nl
   Jeffrey Fernhout voorzitter 06 - 546 862 35 voorzitter@avspiritlelystad.nl
   Arjen Lemstra penningmeester   penningmeester@avspiritlelystad.nl
   Jan Boogaard secretaris  06 - 31783892 secretaris@avspiritlelystad.nl
   Bart van Gelder en Elske Warners Trainerscoordinator baan    

    

    Bestuur en taakstelling

   Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen adjunct Lid Lid
   Geeft leiding aan de vergadering en neemt deel aan beleidscommissies. Onderhoudt externe contacten. Verzorgt de verslaglegging van het overleg en doet de postbehandeling. Maakt deel uit van het PR team. Stelt begroting en jaarrekening op en bewaakt de uitgaven. Zit de vergadering voor bij afwezigheid voorzitter. Onderhoudt externe contacten. Stuurt TC* en gebouwenbeheer aan. Is belast met en organiseert de PR, werving en sponsoring. Stuurt PR team aan. Stuurt KC** aan. Contactpersoon jeugd.

   TC* = Technische Commissie. KC**= Kantine Commissie.