/
  • Kosten lidmaatschap 2024
   Aan het lidmaatschap van AV Spirit Lelystad zijn de volgende kosten verbonden:

   • Eenmalig inschrijfgeld AV Spirit Lelystad
   • Contributie AV Spirit Lelystad
   • Contributie Atletiekunie (AU)
   • Kosten wedstrijdlicentie AU (verplicht bij de pupillen en junioren, optioneel bij senioren en masters)

   Automatische incasso
   Alle betalingen gaan per automatische incasso. De contributie van AV Spirit Lelystad wordt per kwartaal geïnd, halverwege de eerste maand van het kwartaal. In het eerste kwartaal van het jaar komen daar de jaarlijkse contributie van de Atletiekunie en de eventuele kosten van een wedstrijdlicentie nog bij.

   Eerste betaling
   De eerste betaling nadat je lid geworden bent bestaat uit de volgende bedragen:
   - Eenmalig inschrijfgeld AV Spirit Lelystad**
   - Contributie AV Spirit Lelystad naar rato voor het resterende deel van het lopende kwartaal
   - Contributie Atletiekunie (AU) (hele jaarbedrag)
   - Kosten wedstrijdlicentie AU (indien van toepassing hele jaarbedrag)

   Extra bijdrage kinderen

   Vanaf 2017 is het voor minder draagkrachtige gezinnen mogelijk een beroep te doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland voor de betaling van contributie en soms ook de benodigde attributen. Meer informatie: Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland.

   Contributie 2024

   Categorie Leeftijd Contributie Spirit per kwartaal (2024) Contributie Atletiekunie (AU) per jaar (2024) Wedstrijdlicentie AU 
   per jaar (2024)
   Totaal AU
   Pupillen 7 - 11 jaar € 38,50 € 17,50 € 9,50 € 27,00
   Junioren 12 - 19 jaar € 48,75 € 18,50 € 16,90 € 35,40
   Senioren 20 - 34 jaar € 57,00 € 20,00 € 27,00 € 47,00
   Masters 35 jaar en ouder € 57,00 € 20,00 € 27,00 € 47,00
   Sportief wandelen 20 jaar en ouder € 44,75 € 20,00 n.v.t. € 20,00
   Nordic Walking 20 jaar en ouder € 41,75 € 17,45 n.v.t. € 17,45
   Aangepaste atletiek 15 jaar en ouder € 38,50  *  * *
   Gezinslidmaatschap - € 118,00  *  * *
    
   * Afhankelijk van de leeftijd
   ** Inschrijfgeld: € 12,50

   Incasso van contributie atletiekunie en wedstrijdlicentie vindt plaats met incasso contributie van het 1e kwartaal vam het jaar.